Úvod
Historie
Zajímavosti
Seznamy
Kontakt

Dohnálek

Příjmení, které sice nemůže v počtu nositelů soupeřit s takovými českými rekordmamy jako je Novák nebo Svoboda, ale jsou místa kde je značně rozšířené. Jedním z takových míst jsou Dubňany na Hodonínsku.
Možná nebude od věci uvést statistiku z registru obyvatel, která uvádí četnost jednotlivých příjmeni v rámci České republiky (květen 2007). V "mužské kategorii" je Dohnálek s počtem 447 nositelů na 1679. místě. Žen používajících příjmení Dohnálková je 438 - 1821. místo. Statistiku četnosti v Dubňanech neznám, ale odhaduji, že by se umístnilo v první desítce. Pro porovnání, nejvíce používané české příjmení Novák používá 34089 mužů.

Komu jsou především určeny tyto stránky

Jak už napovídá nadpis, jsou to především nositelé příjmení Dohnálek - Dohnálková,kteří se narodili v Dubňanech, popřípadě dalším příbuzným, kteří jsou s těmito Dohnálky nějak spřízněni. I ostatní návštěvníci těchto stránek si zde mohou udělat představu o rozšíření jednoho příjmení během více než třísetleté přítomnosti v jednom místě.
U většiny dnešních obyvatel končí znalost jmen jejich předků u třetí generace. Je jen velmi málo těch, kteří znají rodné příjmení svých prababiček. Tyto stránky umožní dubňanským Dohnálkům poznat přibližně deset generací svých předků v mužské linii. Do roku 1950, kdy byly vedeny matriky na farách, by měly být seznamy úplné. Dohnálci, narození od roku 1950, kdy přešlo vedení matrik z církve na státní správu, jsou zejména z řad mých příbuzných, ostatní jména byli doplňovány pouze nahodile. Z předešlého vyplývá, že mladší zájemci o své předky budou muset u zobrazení začít jménem svého otce nebo dědečka.
Údaje dostupné na těchto stránkách jsou u všech osob záměrně omezeny pouze na jména a roky událostí. Mateřská linie je omezena na rodiče matky. Tyto údaje proto nejsou určeny k sestavení kompletního rodokmenu, ale jen pro zobrazení mužské linie s omezenými daty a bez dalších podrobností, které lze získat studiem matrik.
Je tu také možnost najít příbuzenský vztah dvou rozdílných Dohnálků nalezením jejich prvního společného předka. Bohužel na vzdálenější příbuzenské vztahy neexistuje v češtině ustálené názvosloví.

Co stálo u zrodu tohoto přehledu

Na začátku mé rodopisné záliby nebyl cíl vytvořit přehled všech Dohnálků v Dubňanech, ale sestavení klasického rodokmenu v linii rodiče, rodiče rodičů a tak dále. Nejdříve jsem začal navštěvovat příbuzné a po "vyčerpání" jejich paměti archivy v Hodoníně a Brně. Při práci na rodokmenu v Moravském zemském archivu v Brně, kdy se s každou novou generací do minulosti počet hledaných příjmení zdvojnásobuje, mně připadalo vyhledání všech Dohnálků jako relativně snadné "odbočení". Jako jednomu z Dohnálků, mně také někdy vadilo, že nevím v jakém příbuzenském vztahu jsem s jinými nositeli tohoto příjmení v Dubňanech. Tehdy jsem netušil, jak rozsáhlý úkol jsem si předsevzal. Neodhadl jsem, že za období zhruba dvě a půl století dosáhne počet narozených nositelů příjmení Dohnálek - Dohnálková téměř pěti set.
Sled generací, nejenom šlechtických rodů, ale všech obyvatel lze sledovat až od zavedení matričních zápisů na jednotlivých farách, většinou v průběhu 17. století. Od roku 1690, kdy začaly souvislé zápisy do matrik na hodonínské faře, jde sledovat nepřerušenou linii rodu Dohnálků.

Jména a data v tomto přehledu

Jak jsem uvedl výše, jsou všechna data událostí záměrně omezena jen na roky. Jedním z důvodů tohoto omezení je skutečnost, že se v zobrazeních objevují ještě žijící osoby, čímž chci chránit jejich soukromí a navíc bych se nechtěl dostat do rozporu s některými platnými zákony. Rok narození je z mého pohledu dost obecná hodnota, která jde při osobním setkání přibližně odhadnout, popřípadě odvodit například z ročníku školní docházky. Osobně navštívit všechny žijící osoby uvedené na těchto stránkách a vyžádat si jejich souhlas se zveřejněním jejich dat by bylo časově neúnosné. Nemluvě o (ne)schopnosti některým z nich vysvětlit důvod, proč mají takový souhlas dávat. Pokud by se i přesto někdo zde uvedený cítil poškozený, nechť se mi ozve a já okamžitě ze stránek odstraním veškeré údaje o jeho osobě, které si bude přát. Naopak ti, kteří se zde nenajdou a chtěli by být v tomto přehledu uvedeni, rád je sem doplním, pokud mi poskytnou potřebné údaje. Jinak uvítám jakékoliv informace, které umožní tento přehled doplnit či upřesnit. Spojení na mě je uvedeno na záložce "Kontakt" těchto stránek.
Osobně bych byl potěšen zjištěním, že tyto stránky inspirovaly někoho k sestavení svého rodokmenu nebo nějaké formy přehledu určitého rodu.