Úvod
Historie
Zajímavosti
Seznamy
Kontakt
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T V W X Z Ž    123

Jak k seznamům osob

Kliknutím na vybrané písmeno abecedy, umístěné v horní části této stránky, se otevře stránka se seznamem osob, jejichž jména začínají tímto písmenem. Odkaz "123" na konci abecedy otevře stránku se statistikou použitých jmen. Písmeno již navštívené stránky změní barvu na fialovou. Všechny stránky se seznamy osob obsahují nahoře tuto abecedu s odkazy. Z jednotlivých abecedních stránek se lze vrátit zpět na tuto stránku kliknutím na záložku "Seznamy".

Seznamy osob

Jména jsou na stránkách seřazena abecedně do sloupců a stejná jména jsou následně seřazena vzestupně podle roku narození, který je uveden před jménem. Podotýkám, že všechna jména na seznamech jsou osoby, které se narodily s příjmením Dohnálek - Dohnálková, proto jsou na seznamech uvedena jen křestní jména. Seznamy jmen by měly být kompletní do roku 1950, tj. dokud se vedly matriky na farách. Dohnálky narozené po tomto roce lze v seznamech najít pouze ojediněle.
Kliknutím na vybrané jméno se otevře nové okno prohlížeče s podrobnějším zobrazením rodinných vztahů vybrané osoby.

Podrobné zobrazení osoby

Toto zobrazení je rozděleno na dvě části. První částí je zobrazení rodiny, kde je vybraná osoba a dvě generace předků této osoby. U těchto osob jsou uvedeny jejich dostupné údaje, tj. rok narození (*), rok úmrtí (†) a rok sňatku (&). Roky narození označené (~) jsou vypočteny ze stáří při sňatku nebo úmrtí. Pokud je u vybrané osoby znám partner, je zobrazen v levé horní části, děti této osoby v části dolní. Z rozměrových důvodů se přímo zobrazí roky sňatků a jména jen dvou partnerů, při větším počtu se za jmény objeví posuvník pro zobrazení dalších partnerů. Podobně je to i s počtem dětí, kdy se zobrazí přímo roky narození a jména jen u prvních čtyř dětí.
Druhá část obsahuje zobrazení generací. Nahoře začíná 1. generací, kterou je vždy zakladatel rodu Dohnálků v Dubňanech Jan (*~1673) a pokračuje přes další generace až k potomkovi, jehož podrobné zobrazení bylo vybráno.

Jak se pohybovat v jednotlivých generacích

Do minulosti se při zobrazení rodiny posunuje o jednu nebo dvě generace kliknutím na "Dohnálka" v linii rodičů nebo prarodičů. Kliknutím se otec nebo dědeček dostane do pozice vybrané osoby úplně vlevo, čímž se zobrazí jeho dvě generace předků, partner a děti. Takto se lze postupně posunout až k zakladateli rodu Janu Dohnálkovi (*~1673).
Pokud se budeme chtít posunovat obráceným směrem, tj. z minulosti do současnosti, musíme kliknout na správné dítě u vybrané osoby a tím se posuneme o jednu generaci směrem do současnosti. Pokud jsme se předtím posunovali směrem ze současnosti do minulosti poprvé a po jednotlivých generacích, zůstane nám celá linie tohoto postupu vyznačena ve jménech dětí fialovou barvou navštívených odkazů.
Jinou možností zobrazení celé linie předků je najít otce z každého nově otevřeného okna znovu v seznamu osob a tím otevřít další okno s jeho zobrazením rodiny. Takto se nám postupně otevřou samostatná okna pro každou generaci předků. Pak stačí přepínat jednotlivá otevřená okna a můžeme se pohybovat po generacích nahoru a dolů dle libosti.
Předešlý popis zní možná napoprvé poněkud komplikovaně, ale doporučuji zobrazit si nějakou osobu a zkusit se posunout o generaci do minulosti a zpět. Pak by snad měla být myšlenka tohoto popisu srozumitelnější.