Úvod
Historie
Zajímavosti
Seznamy
Kontakt

Moje adresa:

Jiří DOHNÁLEK
Na Kopečku 191
Dubňany
696 03

Další možné spojení:

tel: (+420) 606 219 189

Pokud mi budete chtít sdělit připomínky k některé osobě z těchto stránek, uvádějte kromě jména a roku narození i číslo zobrazení rodiny, které je v hlavičce otevřeného okna nebo záložky, například "D237".


VYHRAZUJI si právo na vyžádání mého PÍSEMNÉHO SOUHLASU s použitím údajů, textů nebo obrázků z těchto stránek pro komerční účely, prezentace nebo jiné www stránky.
Tisk a pořizování kopií těchto stránek je dovoleno pouze pro osobní potřebu.Odkazy na jiné stránky

Nejprve bych chtěl poděkovat ing. Václavu Ilčíkovi za jeho neocenitelné rady zejména v začátcích mého hledání předků, kdy mně navedením na správné zdroje informací ušetřil spoustu času. Přestože dnes žije v Brně, je dubňanským rodákem, který se ke svému rodišti hrdě hlásí. Jeho velmi obsáhlé stránky na www.ilcik.cz jsou malá encyklopedie nejenom z oblasti genealogie, ale i z historie Dubňan a mnoha dalších oblastí.
Pokud zůstaneme u genealogie, tak stránky obsahují nejenom podrobnou historii jeho rodové linie Ilčíků, ale i rady těm, kteří chtějí začít s hledáním svých předků a mnoho dalších užitečných informací z tohoto oboru. Je zde také rozcestník na www stránky nejenom profesionálních badatelů, ale i amatérů, kteří zveřejnili výsledky svého bádání na internetu.
Jeho stránky nepoužívám jen jako zdroj informací, ale mám k nim i osobní vztah. Vzhledem k tomu, že rodné příjmení mé maminky je Ilčíková a s autorem stránek máme společného pradědečka, tak je zde popsána i část historie mé rodiny.

Dále bych chtěl upozornit začínající badatele, kterým není cizí moderní technika, na počítačový program Brother's Keeper, který umožňuje udržovat přehled o všech příbuzných, ke kterým získáte nějaké údaje. Má spoustu grafických i textových výstupů, které vám umožní prezentovat výsledky badatelské práce. Mimochodem údaje z databáze GEDCOM tohoto programu slouží pro zobrazení všech osob na těchto stránkách. Program je sice od amerického autora, ale podporuje mnoho jiných jazyků včetně češtiny. Velmi podrobný návod a další informace k tomuto programu lze získat na stránkách Skupiny pro využití počítače v genealogii, která pracuje při České genealogické a heraldické společnosti v Praze (ČGHSP). Na stránkách ČGHSP jsou odkazy na spoustu jiných (i českých) programů pro genealogy a další zajímavé informace včetně možnosti získání literatury z tohoto oboru.

Když jsem se rozhodl prezentovat rod Dohnálků na www stránkách, byl jsem v oblasti jejich tvorby pomocí HTML kódu naprostý laik. Mé rozhodnutí koupit si nějakou knihu s popisem tvorby stránek bylo zcela vyvráceno nalezením stránek Jak psát web na internetu, kde jsem se postupně dověděl vše potřebné. Internetové stránky mají proti klasické knížce velkou výhodu v možnosti aktivních odkazů, které názorně vysvětlují danou tématiku. Tím samozřejmě nezatracuji knižní výklad tohoto tématu, ale pouze upozorňuji na velmi povedené stránky, kde se dají potřebné informace získat zdarma.

Datum poslední aktualizace stránek: prosinec 2023

Historie aktualizací